CET Centre Excursionista Torrellenc

Què fem?

 

   

 Fomentar les activitats esportives al voltant de la muntanya.

 

Es facilita tant a través del material que es posa a disposició dels socis, com de la divulgació (cursets, contactes, ...), com de les possibilitats de federar-se, que aquests puguin fer activitats a nivell personal i en petits grups.

 

Al mateix temps cada any el CET organitza una sèrie d’activitats obertes. Algunes són de caire més competitiu i d’altres estan més encaminades al gaudi (donant a conèixer els voltants de Torrelles de Llobregat) i a la superació esportiva personal. 

 

Tant de les activitats que s’organitzen com a CET, com de les que realitzen els socis en trobareu una bona mostra en els diferents apartats d’aquesta Web.

 

 CET Organitza

 Activitats