CET Centre Excursionista Torrellenc

Llicències Federatives

 

  

Sòcies i socis,

Ja s'han rebut els preus de les llicències pel 2024.

 

Per veure els tipus de llicència a continuació teniu els enllaços corresponents:

 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Avantatges, cobertures i tarifes de cada tipus de Llicència

 

Federació Catalana d’Espeleologia

Avantatges, cobertures i tarifes de cada tipus de Llicència

Recordar-vos que les assegurances que comporten aquestes llicències tenen una durada de l'any natural, del 1 de gener al 31 de desembre, per tant tothom que necessiti o vulgui tenir cobertura en les seves activitats caldrà que ens confirmi la renovació de la seva llicència i de la seva modalitat triada (tant si es la mateixa com si canvia).

Per aquells socis que no han disposat de llicència en el 2023 i vulguin disposar-ne d'una l'any vinent també caldrà que ens ho diguin el més aviat possible. 

 

Per resoldre dubtes podeu seguir l’enllaç que hi ha continuació:  Federa't

 

 

Cas de que algú necessiti més informació en quan a cobertures o avantatges segons modalitat o segons federació també ens ho pot demanar i intentarem assessorar-lo. També si algú vol assegurar a menors. 

 

Enllaç a Contacte  (Pregunteu el que us interessa i es donarà resposta al correu electrònic que indiqueu).