CET Centre Excursionista Torrellenc

03-04-2022 Ruta del Sol Blau

  

 

DIUMENGE 3 abril 2022 

TORRELLES DE LLOBREGAT

17a edició Ruta del Sol Blau i 5a edició Ruta del Sol Blau Plus

 

 

 

   EN PREPARACIÓ